Biografie

‘Romantisch’, omdat Franke zich bij voorkeur onttrekt aan de wereld waarin de waan van de dag heerst, naar een domein ‘waar nog ruimte is voor intieme gekte, subjectieve logica, fantasie, angst voor de angst, verwondering, ongerijmd geluk, mysterie en, inderdaad, stille vertwijfeling.’ En dat is realistisch, omdat dit de enige weg is die volgens Franke kan leiden naar een weergave van wat mensen werkelijk bezighoudt.
Wat doet een schrijver die een succesvolle, grote roman heeft geschreven, en vervolgens een nog groter, en geruchtmakend vervolg? Het zou overdreven zijn om hier het beeld van de brede weg en het smalle pad terug te halen, maar marketing-strategisch gezien, ligt het niet voor de hand om dan te komen met een verzameling minieme verhalen, ruim 50 korte verhalen in nog geen 120 pagina’s. Het boek, Notulen , is overigens wel het bewijs dat het smalle pad niet altijd direct naar de ondergang leidt, want het wordt een succes. De verhalen staan vol subtiele observaties van menselijke verhoudingen die onder het vergrootglas worden gelegd. De taal maakt de gebeurtenissen onmiddellijk herkenbaar en creëert voor de lezer een inzicht dat de personages nooit zullen bereiken.