Weg van loze dromen

Het verhaal
De pers
Een fragment


Het Verhaal

Deze debuutroman (243 blz.) speelt in de woelige jaren zeventig en tachtig. De Zeeuwse, streng gereformeerd opgevoede Jos Oldemonnikhof stapt in Amsterdam verward over op het het wereldse geloof in een communistische heilsstaat, maar als zijn vriendin Sanne hem verlaat (om in te trekken bij zijn beste vriend Lucien), raakt hij in de ban van het pessimistische gedachtengoed van de negentiende-eeuwse filosoof Eduard von Hartmann. Deze filosoof moest terecht staan omdat jonge lezers van zijn werk er al te radicale conclusies uittrokken en zelfmoord pleegden. Lucien, de vroegere vriend van Oldemonnikhof, zoekt deze geschiedenis uit in Berlijn, kort na de val van de Berlijnse muur, en komt daar tot inzichten die op zijn persoonlijke leven terugslaan...Weg-van-loze-dromen.png